Обмеження щодо права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації

altЗгідно із ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 червня 2003 року № 964-ІV «Про основи національної безпеки України» національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Відповідно до ст. З даного Закону об’єктом національної безпеки є людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи. Згідно із ст. 27 Конституції України кожна людина має невід’ємне право на життя, обов’язок держави — захищати життя людини.
Згідно з ч. 5 ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей.
Законодавчого визначення поняття громадського правопорядку немає. Із загального правила можна дійти висновку, що це — відсутність правопорушень у громадських місцях.
(Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 листопада 2010 року у справі № 2а-16673/10/2670).


Источник: “http://advocat-cons.info/index.php?newsid=14775”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя